PIETRUCHA FILMS

COMING SOON! / JIŽ BRZY!


“Potřeba být jedinečný nebo podobný vychází z mylného předpokladu, že jsou všichni lidé identičtí. / The need to be unique or alike comes from the false assumption that we are all identical.”
Autor/Author
Directions