PIETRUCHA FILMS

„Spojeni
slov Pietrucha
film, jak ho vnimám,
je iluze života promítaná očima
jejího pozorovatele na pozadí ticha.
Slovo film je v tomto případě podobenstvím.”


„Conjunction of words Pietrucha Film I perceive as the
illusion of life which is being screened through the eyes of its
observer on background of the silence. The word film is a parable in this case.”

Autor/Author
Directions